מבנה משרדים - רפא"ל

מקום ראשון בתחרות אדריכלים לתכנון קומת משרדים על מבנה חדר האוכל במכון רפא"ל (הרשות לפיתוח אמצעי לחימה).

סביב קומת משרדים בבנייה סטנדרטית תוכננה רשת תריסי פלדה קבועים להקטנת כניסה של קרינת השמש.שימוש ויזואלי בולט בשילוט טקסט להבלטה ותוספת אופי.

פנים המבנה כולל שימוש רב בחזיתות זכוכית וחומרים חמים ליצירת אוירה נעימה 

שנת סיום: 

שטח רצפה: 3600 מ"ר