מבנה "בית היוצר"

מבנה בבנייה קלה במצפה רמון. המבנה הוא יוזמה של החברה הכלכלית מצפה רמון לתת מקום לבעלי מלאכה זעירה ביישוב. מקום שיהיה מרוחק מהמרכזים התיירותיים בעיר. ובנוסף, אחד המבנים עתיד לאכלס את מחלקת שפ"ע – שיפור פני העיר. 

המבנה תוכנן כשני מבנים נפרדים עם גגות בשיפוע חד, עקב השוני בין 2 סוגי המשתמשים בו וכהפרדה אקוסטית עקב רעש המכונות. בחלק המיועד להשכרה לבעלי מלאכה תוכננו 4 סדנאות עם גלרייה עליונה. בחלק של אגף שפ"ע תוכננה קומת קרקע תפעולית למחלקות האגף, חניית רכבי תפעול ומרפאה לוטרינר העירוני. הקומה העליונה במבנה זה תאכלס את משרדי האגף

שנת סיום: 

שטח רצפה: 2500 מ"ר