מפעל קוסמטיקה

.תוספת קומת משרדים במבנה תעשייתי קיים 

תכנון רצפת הייצור התחשב בצרכים התפעוליים של קו ייצור תקני, תוך עמידה בתקנות בריאותיות, היגייניות .

וחוקיות

החזית הקדמית תוכננה כ"חנות גדולה" ולא כחזית מפעל קונבנציונלית, על מנת ליצור עניין ולחזק את מיתוג המפעל, שרוב פעילותו המסחרית לייצוא

שנת סיום: 2016

שטח רצפה: 1600 מ"ר

© 2019 by Simenhouse architects