© 2019 by Simenhouse architects

וילה בטבעון

בית מגורים ובריכת שחייה על מגרש משופע הצופה למפרץ חיפה.

 

כדי להשתמש במירב אחוזי וקווי הבנייה - תוכנן הבית בשפה של "קופסאות" תוך "יציאה מהקופסה" . 

המבנה בעל קוים ישרים ונקיים וקרניזים מובלטים ושקועים. שימוש בשני גווני טייח קונטרסטיים להגדרת הנפחים.

בצידו המערבי של הבית, נמצאת בריכת שחייה שניתן לצפות אליה ברגע פתיחת דלת הכניסה, מפינת האוכל ומיחידת ההורים.

 

שנת סיום: 2015

שטח רצפה: 300 מ"ר